Rozprávkový zápis prvákov

Zápis detí do 1.ročníka je pre budúcich školákov významnou udalosťou. Vytvára priestor prvého kontaktu detí so školským prostredím. V tomto školskom roku sa zápis prvákov na Základnej škole s materskou v Žiranoch uskutočnil 5. februára 2015 pod vedením pána učiteľa Mgr. Zubčáka. Budúci prváci prišli k zápisu plní očakávaní spoznať školu v sprievode svojich rodičov a triednej pani učiteľky M. Benczovej. Zápis prvákov sa konal v rozprávkovom prostredí triedy najstarších žiakov našej školy, ktorí boli pri zápise budúcich prváčikov spoľahlivými pomocníkmi.

Rozprávkový zápis prvákov

Slávnostného zápisu sa zúčastnili deti, ktoré nastúpia do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016. O tom, že bol rozprávkový vypovedalo príjemné prostredie, spolupráca medzi deťmi a pánom učiteľom . Čarovnú atmosféru pri zápise dotvárali svojimi hereckými výkonmi žiaci 4. ročníka. Pred vstupom do triedy privítal hostí pán učiteľ. Úvodné privítanie sa konalo pri hrade so živým rytierom. Rozprávkový hrad bol vstupnou bránou k zápisu budúcich prvákov. Rozprávka O Snehulienke sprevádzala deti celým zápisom. Na hrade spala zakliata Snehulienka. Nebojácne deti Hanka, Lukas, Mário, Miriamka, Nikolas, Penélope, Sandrika a Simonka svojou šikovnosťou na ceste k záchrane Snehulienky plnili úlohy, a tak spoločne Snehulienku zachránili. Budúci školáci boli šikovní a ukázali, že spoznajú aj písmená, čísla, či geometrické tvary. Pri zápise zvládli aj úlohy v pracovnom liste. Deti pri zápise splnili všetky zadané úlohy, a tak sa Snehulienka zo spánku šťastná prebrala a budúcim prvákom za svoju záchranu poďakovala. Na záver zápisu rytier všetky deti pasoval mečom za budúcich prvákov. Snehulienka sa za svoju záchranu deťom poďakovala a odvďačila sa im malými darčekmi a pamätným listom, ktoré si budúci prváčikovia odniesli ako spomienku na svoje prvé stretnutie so školou.

Rozprávkový zápis prvákov

Rozprávkový zápis prvákov

Rozprávkový zápis prvákov

H.Š.


späť