VZN č.1/2014

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 285,11 KB, Typ súboru: PDF]

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žirany Schválené uznesením.


späť