NITRA: Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2014

19. – 26. apríl Pribina cup
27. apríl – 25. máj Medzinárodný organový festival „Ars Organi“ (4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.)
30. apríl Stavanie mája
apríl/máj Nitrianske univerzitné dni
1. - 3. máj Gurmánsky festival spojený s pivom a vínom „Zoborské slávnosti“
10. – 12. máj Deň matiek
17. máj Otvorenie turistickej sezóny – Čokofest, Jahodová Nitra, Peter Bič Project, Noc múzeí a galérií a i.
23. – 25. máj Svätourbanské zoborské slávnosti
23. máj Noc kostolov
31. máj Self transcendence 6/12 hodinový a 100 km beh
máj/jún Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, tálalkozás
máj/jún Nitracaching 2014
máj/jún Zobor cup
jún Olympiáda materských škôl + vyhodnotenie Mestskej školskej ligy
1.jún Medzinárodný deň detí
8. jún – 3. júl Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra (nedele a štvrtky)
14. jún Pivný pochod Nitrianska Corgoň dvanástka
21. jún Festival ružového vína a jahôd
21. - 22. jún Stumpel cup 2014
28. jún MS v naturálnej kulturistike a fitness
4. – 6. júl Nitra, milá Nitra...Cyrilo-metodské slávnosti
19. – 20. júl Strekovský festival vína
7. – 10. júl Akademická Nitra
4. júl – 7. september Nitrianske kultúrne leto
22. – 24. august Chrenovské stánky
29. – 31. august Klokočinský jarmok
30. august Janíkovský ohnivák
september Svetový pohár v hokejbale
7. september Podzoborské vinobranie
14. – 20. september Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014
14. september Nitrianske mestské behy
26. 9. – 1. 10. Divadelná Nitra
október Šarkaniáda
október – december Večerný beh Nitrou
29. 9. – 3. 10. Agrofilm
5. – 30. október Nitrianska hudobná jeseň
13. november Večerný beh Nitrou
17. november Slávnostné zhromaždenie k 17. 11., parčík pri MSÚ
21. – 23. november Festival speváckych zborov „Zbory mestu“
december Memoriál R. Farmadina
december Kachikan cup
1.– 31. december Vianočná Nitra
7. december Mikuláš
31. december Zoborský silvestrovský beh

Zdroj: NOCR


späť