ZBER ELEKTROODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 380,4 KB, Typ súboru: PDF]

Termín zberu: 13.5.2023 (sobota)

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:

                         10:30 - 11:00 (Kostol)
                         11:00 - 11:30 (Obecný úrad)
                         11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum voľného času)

KONTAKT na posádku:
p. Adámek: 0910/581 189

 

Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!!

Z dôvodu toho, že pri realizovaní zberov najmä nebezpečných odpadov:
- farieb, detergentov, riedidiel, olejov  a ostatného tekutého odpadu sa stretávame
často s prípadmi, kedy tieto odpady sú odovzdávané nevhodne zabalené a neoznačené,
- pri odovzdávaní odpadu občanom obce musí byť odpad identifikovateľný

Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad, ktorý prinesú, bol označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Ďakujeme


späť