Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 380,4 KB, Typ súboru: PDF]

Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.
Termín zberu: 12.11.2022 (sobota)

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:


Žirany:  10:30 - 11:00 (Kostol)
               11:00 - 11:30 (Obecný úrad)
               11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum voľného času)

KONTAKT na posádku:
p. Ehrenhold: 0904/852 223

 

Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!!

Z dôvodu toho, že pri realizovaní zberov najmä nebezpečných odpadov:
- farieb, detergentov, riedidiel, olejov  a ostatného tekutého odpadu sa stretávame
často s prípadmi, kedy tieto odpady sú odovzdávané nevhodne zabalené a neoznačené
- pri odovzdávaní odpadu občanom obce musí byť odpad identifikovateľný
- občania často odovzdávajú rozobratý elektroodpad, ktorý už patrí do objemného odpadu


späť