Poďakovanie

Pozdravujem obec Žirany a ďakujem Vám za najvyšší počet získaných hlasov na poslanca NSK. Veľmi si to vážim a sľubujem, že čo sa bude týkať NSK, Obec Žirany bude mať u mňa dvere vždy otvorené.

Váš Daniel Balko.


späť