Oznam

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Jelenec – MUDr. Marek Fuska týmto oznamuje, že v dňoch od 08.07.2022 do 15.07.2022 sa v ambulancii bude ordinovať v čase od 12:30 hod. do 14:30 hod.

---------------------

Všeobecná ambulancia pre pre dospelých Jelenec - MUDr. Eva Korčeková týmto oznamuje, že v dňoch od 11.07.2022 do 22.07.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje MUDr. Milan Jedlička v Zdravotnom stredisku Jelenec.

Kontakt: 037/6313354


späť