Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že najbližší odpis vodomerov sa uskutoční koncom decembra. Žiadame občanov, aby svoje vodomery priebežne sledovali pre prípadnú poruchu.

Ďakujeme za pochopenie.


späť