Oznam

Z dôvodu čipovania používaných nádob vás prosím o vyloženie všetkých používaných nádob ako na zmesový komunálny odpad tak aj na separovaný odpad pred nehnuteľnosť v dňoch 24.5.2022 a 25.5.2022


späť