2% pre RZ pri ZŠ v Žiranoch

Milí rodičia a priatelia školy!

Darujte našej škole 2% z dane.

Vďaka Vášmu daru  2% prispejete k rozvoju školy a skvalitneniu výchovno- vzdelávacieho procesu .Vaše 2% pre nás znamenajú prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich žiakov a Vašich detí.

 

Obchodné meno
Rodičovské združenie  pri Základnej škole 1.-4. roč. s VJS     

Právna forma 
Občianske združenie

Sídlo 
Žirany 394, 951 74 Žirany

IČO 
173196170464

IBAN číslo účtu: 
SK8465000000000020254673 / kód banky: 6500

 

Stačí vyplniť priložené tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a priložiť potvrdenie od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení z príjmov zo závislej činnosti.

Tlačivá si môžete stiahnuť priamo tu.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v škole do 26.4.2022 alebo doručiť priamo na Váš daňový úrad najneskôr do 30.4.2022.

Ak si daňové priznanie podávate sami, stačí vyplniť príslušné kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2022.

Ďakujeme!

 

-----------------

Dokumenty:

Potvrdenie o zaplatení dane  z prijímov zo závislej činnosti

Tlačivo - Vyhlásenie 2%


späť