ODPOČET ELEKTROMEROV

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v obci bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2022 do 18.3.2022. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov . Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el. energie - napríklad SPP a pod.


späť