Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 18.12.2021 do 20.12. 2021 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/6318841, 842 alebo mailom na obec@zirany.eu.


späť