Zvyky našich predkov v obci Žirany počas žatvy

Slávnostné odovzdanie bohatého žatevného venca, upleteného z klasov pšenice a ozdobeného poľnými kvetinami a mašľami. Po ťažkej robote a dokončení venca sa robotníci odeli do slávnostného odevu a išli so spevom a vinšami odovzdať veniec gazdovi a gazdinej. Po odovzdaní sa im gazda poďakoval a nasledovala zábava.


späť