Testovanie na COVID-19 v sobotu (6.2.2021)

Vážení občania!

Dobrovoľné testovanie na COVID-19 sa bude konať v sobotu (6.2.2021) od 7:00 hod. do 20.00 hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 19:30 hod.

Miesto testovania: Kultúrny dom v Žiranoch

Sobota

Čas

Súpisné číslo

7,00 - 8,00

0-55

8,00 - 9,00

56-162

9,00 - 10,00

163-261

10,00 - 11,00

262-318

11,00 – 11,30

319- 342

11,30 - 13,00

DEZINFEKCIA, OBED- EBÉD

13,00 - 14,00

343-388

14,00 - 15,00

389- 426

15,00 - 16,00

427-467

16,00 - 16,30

468-486

16.30 - 17,30

DEZINFEKCIA, VEČERA- VACSORA

17,30 - 18,30

487-550

18,30 - 19.30

 Všetkým ktorým denný harmonogram nevyhovuje   

+ obyvatelia okr. Nitra

 

Testovanie je predovšetkým pre pracujúcich, živnostníkov, podnikateľov, rodičov detí materskej školy a základnej školy I. stupňa a občanov v prvej línii. Testovanie nemusia absolvovať osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú pre jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, osoby do 10 rokov a osoby nad 65 rokov, osoby v čase testovania majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény.

Preto žiadame občanov, ktorí nepotrebujú doklad o preukázaní absolvovaní testovania, aby sa testovania nezúčastnili a rešpektovali zákaz vychádzania / lockdown.

K registrácií je nutné predložiť doklad totožnosti / občiansky preukaz / a pri deťoch preukaz poistenca.

 

Kontaktná osoba:

Bencz Jozef – 0903 233 955

Ing. Andraško Juraj – 0905 909 404

SPOLU TO ZVLÁDNEME !

Prednostne budú testovaní občania obce Žirany.


späť