NÁVRH VZN Č. 1/2013 O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE ŽIRANY

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 276,76 KB, Typ súboru: PDF]

dokument sa nachádza v prílohe


späť