Výsledky testovania Covid-19 zo dňa 9.1.2021

Celkom bolo otestovaných 571 osôb (z toho 44 osôb cudzích). Pozitívnych bolo 8 osôb (z toho 1 osoba cudzia). Miera pozitivity bola 1,401%.

Ďakujeme testovaciemu tímu a v neposlednom rade občanom za disciplínu pri testovaní.


späť