Informácie k testovaniu v našej obci

Dňa 21.-ho a 22.–ho novembra 2020  sa konalo v našej obci dobrovoľné testovanie občanov. Na testovaní sa zúčastnilo celkovo 327 občanov. Z toho občania s trvalým pobytom  255  bez trvalého pobytu 72. Z obce sme mali 3 pozitívne testovaných občanov a mimo obce sme mali 5 pozitívne testovaných občanov. V percentách 3 : 255 = 1,17 %

Touto cestou vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa testovania zúčastnili: zdravotníkom, vojakom, policajtom, dobrovoľníkom a občanom.

ĎAKUJEME! SPOLU SME TO ZVLÁDLI!


späť