MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ (COVID-19)

SOM NEGATÍVNY:

- Od pondelka 2. novembra pre vás prestáva platiť zákaz vychádzania a môžete sa slobodne pohybovať.
- Môžete sa pohybovať aj mimo svojho okresu.
- Okrem nákupu potravín či drogérie môžete nakupovať v ktoromkoľvek obchode. Môžete ísť aj na manikúru či ku kaderníčke.
- Stále ale platí zákaz zhromažďovania, takže ani s negatívnym testom sa nemôžete združovať v skupine viac ako šiestich ľudí.
- Môžete si zobrať jedlo z reštaurácie, ísť na terasu kaviarne, dať si kávu. Stále však platí, že reštaurácie, bary či kaviarne môžu podávať jedlo a nápoje iba na terase alebo vám ich zabalia domov.
- Certifikát, ktorý človek dostane na odberovom mieste, o tom, že mal negatívny výsledok testu, je potrebné nosiť so sebou a v prípade kontroly sa ním preukázať. Musí ísť o fyzické tlačivo s ochrannými prvkami, nestačí fotografia.
- Na preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR testu bude stačiť SMS-ka s výsledkom testu v telefóne.

Ak ste mali negatívny výsledok testu, od pondelka pre vás už nebude platiť zákaz vychádzania, ale stále musíte dodržiavať základné opatrenia a stále by ste mali minimalizovať kontakty s inými ľuďmi. Úspešná organizácia celoplošného testovania nám môže výrazne pomôcť v boji proti vírusu, ale to len vtedy, ak nestratíme disciplínu a obozretnosť a ak aj naďalej budeme chrániť seba aj naše okolie.
Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

 

SOM POZITÍVNY:

- Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény.
- O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
- O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
- Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
- V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
- Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory...).
- Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
- Nikam necestujte.
- Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
- Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.


späť