Zmena harmonogramu celoplošného testovania na nedeľu 1. 11. 2020

Do 16:30 - žiadna zmena
16:30 - 17:30 - č. d. 489 až 507
17:30 - 18:30 - DEZINFEKCIA, VEČERA
18:30 - 20:00 - č. d. 508 až 545
20:00 - 21:30 - ktorým harmonogram nevyhovoval a obyvatelia SR

Ďakujeme za pochopenie


späť