Rozdelenie obyvateľov na testovanie na Covid-19 v dňoch 31.10.2020 - 1.11.2020 podľa čísiel domu

Vážení občania,
Celoplošné testovanie na COVID-19 sa bude konať v sobotu a nedeľu (31.10.2020, 01.11.2020) od 7:00 hod. do 22.00 hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 21:30 hod. 

Kedves lakosok,
az országos COVID-19 tesztelésre szombaton és vasárnap (2020.10.31., 2020.11.01.) reggel 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. Az utolsó mintavétel 21:30 órakor lesz.

Miesto testovania: Kultúrny dom v Žiranoch
Helyszín: Zsérei kultúrház

Kontaktné osoby / Kapcsolattartók:
František Szórád – 0902 921 638
Ing. Alexandra Bezányiová – 0911 759 484
Rastislav Ochotnický – 0905 507 667

SPOLU TO ZVLÁDNEME!
EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!


späť