Kominárske práce

Kominárstvo Tes. Mlyňany oznamuje občanom, že dňa 6.10.2020 sa v obci budú prevádzať kontrolne a čistiace práce, na vykurovacích spotrebičoch, Komínoch a dymovodoch v zmysle Zákona č.314/2001 Zz.

Každému občanovi, ktorému práce budú prevedené bude vydané potvrdenie o prevedených prác podľa Vyh. Min. Vnútra č.401/2007 Zz.

Tieto tlačivá sú potrebné na predloženie Štátnym kontrolným úradom ( Všetkým Druhom Poisťovní pôsobiace v Slovenskej republike) v prípade vzniknutej udalosti zapričinenéj vykurovacím spotrebičom, Komínom alebo Dymovodom. 

Hlásiť sa je možné na OcÚ.


späť