Oznam

Oznamujeme našim občanom, že nádoba slúžiaca na zber opotrebovaných olejov a mastí z domácností je premiestnená pri obecný úrad. Nádoba je určená výlučne len na uloženie jedlého oleja. Do nádoby nepatria motorový olej, mazací olej, hydraulický olej a iný odpad. Tieto oleje patria do nebezpečného odpadu. Ďakujeme za pochopenie.


späť