Oznam

Oznamujeme verejnosti, že Obecný úrad v Žiranoch v súvislosti COVID-19 ruší opatrenia a od 15.06.2020 obnoví pôvodné stránkové hodiny. Hygienické opatrenie / dezinfekcia rúk / a používanie rúšok naďalej trvá.


späť