Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 

Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:

Verejný obstarávateľ: Obec Žirany
IČO: 00308706
Sídlo: Obec Žirany, Žirany 194, 951 74 Žirany, Slovenská republika

 

Štatutárny zástupca:

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce
Tel: 037 / 631 82 32,631 88 41,42
Mail: info@zirany.eu, starosta@zirany.eu

 

Druh verejného obstarávateľa:

Regionálny alebo miestny orgán

 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 343/2015 Z. z.:

§ 7 ods. 1 písm. b)

 

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Všeobecná verejná správa

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):

https://www.zirany.eu/

 

Adresa profilu verejného obstarávateľa (URL):

https://www.uvo.gov.sk

 

Kontaktné osoby:

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce
Tel: 037 / 631 82 32,631 88 41,42
Mail: info@zirany.eu, starosta@zirany.eu

 

Bankové spojenie:

Prima banka a.s.

 

Číslo účtu (IBAN):

SK40 5600 0000 0008 1432 3001

 

Ďalšie informácie možno získať:

Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb.


späť