Zberný dvor opäť otvorený

Oznamujeme Vám, že od 9.5.2020 t.j. od soboty zberný dvor bude otvorený podľa pôvodného otváracieho  poriadku, za prísnych hygienických opatrení. Opätovne žiadame občanov, aby na zberný dvor nosili len odpady ktoré tam patria: konáre, nadrozmerný odpad, drobný stavebný odpad a opotrebované pneumatiky.


späť