Prijímanie žiakov do 5.-9. ročníka

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do Základnej školy - Alapiskola v Jelenci, do iného ako prvého ročníka (týka sa to najmä budúcich piatakov zo škôl patriacich do nášho školského obvodu), že tak môžu urobiť formou žiadosti, ktorá je zverejnená na našej stránke. Nájdete ju v ľavom stĺpci v záložke "Prijímanie žiakov" a poslať poštou na adresu školy.


späť