Oznam

Vážení občania,

Obec Žirany Vám v najbližších dňoch vloží do poštovej schránky obálku, v ktorej je rozhodnutie na vyrubenie dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad a vyúčtovanie stočného / kanalizácie /. Z dôvodu opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu, obec nemôže doručiť uvedenú zásielku doručovateľkou obce.

Zároveň Vás prosíme, aby ste využívali internet banking pri úhrade všetkých poplatkov, týkajúcich sa obce. Za pochopenie ďakujeme.

Prosím Vás dodržujte všetky opatrenia súvisiace s COVID 19, aby sme svojou disciplinovanosťou chránili bezpečnosť nás všetkých.

S pozdravom
Ing. Zsebi Jozef, starosta obce


späť