Oznam odpočet elektromerov

Oznamujeme našim občanom, že v obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2020 do 18.3.2020. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov. Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el. energie príklad, SPP a pod.


späť