Detský maškarný ples

Milé deti a rodičia, milí občania! V sobotu 15.02.2020 o 14.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční detský maškarný ples. Čaká Vás tam občerstvenie, rôzne súťaže a odmeny :) 

  Srdečne Vás všetkých očakáva usporiadateľ MO Slovenského Červeného kríža!


späť