Návrh VZN č.1/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 386,17 KB, Typ súboru: PDF]

dokument sa nachádza v prílohe


späť