Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania!

Aspoň na chvíľu zabudnime na problémy a na naše každodenné starosti a dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako aj v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu zaželal aj v tomto magickom roku 2020 veľa šťastia, porozumenia, dobrej nálady, pracovných úspechov a rodinnej pohody.

Môj príhovor by som začal touto historkou: Náčelníci indiánskych kmeňov sa vybrali na stretnutie s Bielym otcom do Washingtonu. Keď prišli do cieľa, vystúpili z vlaku a sadli si na koľajnice. Prišiel za nimi rušňovodič a začal ich prehovárať, aby uvoľnili koľajnice, inak sa totiž vlak nemôže pohnúť ďalej. Oni však odpovedali: „My sa odtiaľto nemôžeme pohnúť, vlak išiel tak rýchlo, že naše duše nestačili tomuto tempu a my tu musíme na ne počkať.“ Túto historku zo starej Ameriky môžeme preniesť aj do súčasnosti. Náš terajší spôsob života je veľmi rýchly, každý sa ponáhľa. Ak budeme stále utekať, budeme sa viac a viac vzďaľovať od svojej vlastnej identity. Práve na začiatku každého roka si viac ako inokedy uvedomujeme uponáhľanosť doby, rýchlosť života, ale aj to, že v tomto hektickom svete prevažujú povinnosti, pri ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou. Musíme si všetci uvedomiť, že život nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách a sile pomáhať druhým, predovšetkým slabším. Je o tom, aby sme ho žili pre iných a pri pohľade do minulosti sme mali radosť.

Milí spoluobčania!

So vstupom do nového roka sa spájajú predsavzatia a osobné ciele pre nadchádzajúci rok. Želám Vám, aby Vás úspechy sprevádzali na každom kroku, pri všetkých rozhodnutiach. Prajem Vám veľa pozitívnej energie, nech je pre Vás pevné zdravie a rodina oporou počas celého roka 2020. Zároveň Vám chcem úprimne poďakovať za spoluprácu v priebehu minulého roka, kedy sme sa spoločne snažili o ďalšie zveľaďovanie našej obce. Moja vďaka patrí aj vedeniu miestnej vápenky za ochotu a odhodlanie pomôcť v každej situácii. Verím, že aj v nadchádzajúcom roku 2020 bude spolupráca obce s jej občanmi a vedením vápenky sprevádzaná korektným prístupom, nadšením a úprimnou snahou spoločne meniť veci k lepšiemu. Máme smelé plány, ktoré sa budeme snažiť realizovať aj za Vašej výdatnej pomoci. Pevne dúfam, že nás budete v tejto ťažkej a zodpovednej práci podporovať.  No a v neposlednom rade chcem popriať nášmu spevokolu, folklórnemu súboru, stolným tenistom a miestnym organizáciám veľa nadšenia a elánu pre dobrú reprezentáciu našej obce Žirany.

Na záver môjho príhovoru chcem ešte poznamenať, že na začiatku roka Slovensko čakajú veľmi dôležité parlamentné voľby, kedy budeme rozhodovať o novom zložení nášho zákonodarného zboru. Chcel by som  Vás aj z tohto miesta vyzvať, aby ste išli voliť. Práve vo voľbách dokážu občania zmeniť veci, ktoré našu krajinu dlhodobo trápia.

Ing. Jozef Zsebi,
starosta obce Žirany


späť