Voľby 2020 - Zverejnenie elektronickej adresy

OBEC ŽIRANY

Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany

   

Zverejnenie elektronickej adresy

V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný:  

obec@zirany.eu , info@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  02.01.2020

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 


späť