VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žirany

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 239,61 KB, Typ súboru: PDF]


späť