NÁVRH VZN Č. 2/2019 O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 360,53 KB, Typ súboru: PDF]


späť