Dotazník: Sociálny rozvoj v Žiranoch

Dobrý deň.
Som študentka 3.ročníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a v rámci vypracovania semestrálnej práce k predmetu Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika, mám na Vás pár  krátkych otázok ohľadom sociálneho spolunažívania v našej obci. Dotazník je anonymný a údaje spracované na základe dotazníka nebudú použité na iné účely. Taktiež by som Vás požiadala, aby ste na otázky č.7,9 a 10 odpovedali podľa vlastného názoru.
Za čas trávený vypĺňaním dotazníka a za Vašu ochotu Vám vopred ďakujem.

Otvoriť dotazník


späť