Obecný úrad v novom šate

Už dlhé roky sa v kancelárskych priestoroch na 1. poschodí viacúčelovej budovy obecného úradu nerobili žiadne úpravy väčšieho rozsahu. Bol najvyšší čas na ich modernizáciu. Hneď oproti schodom sa nachádzala obecná knižnica, ktorá sa však už dlhé roky vôbec nevyužíva. Táto veľká miestnosť sa predelila na dve miestnosti a v jednej z nich vznikla kancelária starostu obce. Vedľajšia miestnosť sa zachovala, je tu zasadačka obecného zastupiteľstva. Zriadil sa tu ale kuchynský kútik s pekným nábytkom. Na opačnej strane chodby sa z bývalej kancelárie starostu zriadila „úradovňa“ pracovníčky pre ekonomický úsek a školskú agendu, vedľa má kanceláriu zamestnankyňa majúca na starosti pokladňu a obecný rozhlas a ako posledná je kancelária, kde sa nachádza podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčujú sa tu podpisy a listiny, vybavujú sa stavebné záležitosti, dane a poplatky, sociálne veci a kataster. Tá sa zachovala v pôvodnom stave. A ešte jedna poznámka – chodba je predelená už nie nevzhľadnou kovovou konštrukciou ale peknými plastovými dverami. Aký je súčasný stav týchto zmodernizovaných priestorov vidieť aj z priložených fotografií.

 

Fotogaléria


späť