Pozvánka na posedenie: Október mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším ľuďom, preto 13.10.2019 v nedeľu o 15.00 hod. do kult. domu očakávame našich najstarších občanov, kde v rámci programu budú mať vystúpenie deti z MŠ a zo ZŠ. Ako tradične očakávame našich jubilantov, ktorí sú narodení v roku 1959,1949 a 1939.


späť