Septembrová maďarská púť na nitrianskej Kalvárii

SRDEČNE POZÝVAJÚ MAĎARSKÝCH PÚTNIKOV NA SEPTEMBROVÚ PÚŤ NA NITRIANSKU KALVÁRIU. PÚŤ SA USKUTOČNÍ ZA RODINY V ZMENENOM TERMÍNE, A TO V NEDEĽU, 8. SEPTEMBRA SO ZAČIATKOM O 15-TEJ HODINE. PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE NA TELEFONNOM ČÍSLE 0902 146 866.


späť