Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 380,4 KB, Typ súboru: PDF]

Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.
Termín zberu: 25.5.2019 (sobota)


Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:

Žirany:                           10:30 - 11:00 (Kostol)
                                      11:00 - 11:30 (Obecný úrad)
                                      11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum voľného času)


KONTAKT na posádku:
p. Viglacký: 0904/852 227


Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!!. Nebezpečný odpad, ktorý ľudia prinesú, nech je označený, o aký odpad
sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné
chemikálie. Ďakujeme

Z dôvodu toho, že pri realizovaní zberov najmä nebezpečných odpadov:

- farieb, detergentov, riedidiel, olejov  a ostatného tekutého odpadu sa stretávame
často s prípadmi, kedy tieto odpady sú odovzdávané nevhodne zabalené a neoznačené,
- pri odovzdávaní odpadu občanom obce musí byť odpad identifikovateľný,


späť