VZN č. 4/2011 na rok 2012

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 188,69 KB, Typ súboru: PDF]

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE


O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č. 4/2011 na rok 2012

 

(nachádza sa v dokumente)


späť