Návrh VZN

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 189,15 KB, Typ súboru: PDF]

NÁVRH

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

č. 4/2011 na rok 2012

ŽIRANY

 

Návrh VZN sa nachádza v prílohe


späť