ŹIRIANSKY SPRAVODAJCA má 10 rokov

Ani sa nám nechce veriť, ale už 10 rokov uplynulo odvtedy, ako sme sa uzhodli vydávať v našej obci obecný časopis. Zmyslom tohto časopisu bolo a stále je informovať našich občanov o dianí v obci. Išlo nám vtedy aj o to, aby boli naši občania včas informovaní o zámeroch obecných orgánov v otázkach rozvoja a zveľaďovania obce, zlepšovania životných podmienok našich občanov, o zámeroch v oblasti kultúry, športu a spoločenského života obce. Časopis vychádza štvrťročne, čiže nemôže poskytovať čerstvé informácie, ale  prehľad udalostí za uplynulý štvrťrok. Najprv vychádzal 5 rokov v čierno-bielom prevedení a od roku 2012 už vo farbe. Najaktívnejšími členmi redakčnej rady spravodajcu boli a sú Adriána Bezányiová, Jozef Bencz, Juraj Maga a Jozef Szórad.

Na tomto mieste by sme radi vyzvali našich občanov, aby aj oni boli prispievateľmi do časopisu, nakoľko sa to doteraz uskutočňuje iba veľmi sporadicky.                                                                              

 redakčná rada


späť