Zmluvy ::: 2018

Predchádzajúci rok | Nasledujúci rok

Zmluvná strana Názov zmluvy Suma Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. MSD_Žirany_01-€ 18.12.201818.12.2018podrobnosti
MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa-€ 18.12.201818.12.2018podrobnosti
CZ CZ Nitra s.r.o. ZMLUVA O DIELO8079,60€ 07.12.201807.12.2018podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKOZMLUVA O DIELO č. 71/2018-€ 12.11.201812.11.2018podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKOZMLUVA O DIELO č. 47/2018-€ 29.10.201829.10.2018podrobnosti
Úrad vlády Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018-€ 25.10.201825.10.2018podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKO ZMLUVA O DIELO č. 43/2018890€ 22.10.201822.10.2018podrobnosti
SOZAHROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA-€ 27.08.201827.08.2018podrobnosti
Slovenská agentúra životného prostrediaZMLUVA č. 165/POD-403/18-€ 21.08.201821.08.2018podrobnosti
EUROVIA SK, a.s.ZMLUVA O DIELO-€ 10.08.201810.08.2018podrobnosti
Enviromentálny fondZ M L U V A č. 128240 08U01-€ 30.07.201830.07.2018podrobnosti
Ing. Dagmar HorákováZmluva o poskytovaní audítorských služieb-€ 15.07.201815.07.2018podrobnosti
Obec Kolíňany Dodatok k MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 6-€ 11.07.201811.07.2018podrobnosti
eBIZ Procurement, s.r.o.Objednávka290€ 03.07.201803.07.2018podrobnosti
SPP BratislavaZmluva o dodávke plynu-€ 29.06.201829.06.2018podrobnosti
Obec Kolíňany MANDÁTNA ZMLUVA č. 6-€ 21.06.201821.06.2018podrobnosti
Nitriansky samosprávny krajZMLUVA č.501/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 ...-€ 07.06.201807.06.2018podrobnosti
Nitriansky samosprávny kraj ZMLUVA č.320/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014...-€ 01.06.201801.06.2018podrobnosti
Magna energia a.s.Zmluva o dodávke elektriny-€ 25.05.201825.05.2018podrobnosti
DAN - Daniel AndelZMLUVA O DIELO č. 2018/OZ02-€ 23.05.201823.05.2018podrobnosti
ELT Management Company Slovakia s.r.o. ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE ZBERNÉHO MIESTA KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU ELTMA-€ 14.05.201814.05.2018podrobnosti
LindströmZmluva/ dodatok o servisnom prenájme rohoží-€ 14.05.201814.05.2018podrobnosti
Štefan NémethZmluva o dielo75€ 03.05.201803.05.2018podrobnosti
EUROVIA SK, a.s.Zmluva o dielo-€ 02.05.201802.05.2018podrobnosti
osobnyudaj.sk, s.r.o. ZMLUVA č. ZO/2018A7623-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY...-€ 30.04.201830.04.2018podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKOZmluva o dielo-€ 26.04.201826.04.2018podrobnosti
ARDSYSTÉM, s.r.o.Zmluva o dielo-€ 20.04.201820.04.2018podrobnosti
Obchodná akadémia Bolečkova 2 NitraZmluva o vykonaní odbornej praxe žiakov-€ 19.04.201819.04.2018podrobnosti
Občianske združenie ŽibricaZmluva o poskytnutí návratnej pôžičky na podporu projektu500€ 17.04.201817.04.2018podrobnosti
EUROVIA SK, a.s.ZMLUVA O DIELO149.651,91€ 16.04.201816.04.2018podrobnosti
PLANTEX, s r.o.Zmluva o spolupráci-€ 04.04.201804.04.2018podrobnosti
Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluva-€ 23.03.201823.03.2018podrobnosti
DAN - Daniel Andel ZMLUVA O DIELO č. 2018/OZ01 Prístavba skladu pri MS-ZS Žirany-€ 28.02.201828.02.2018podrobnosti
ŠEVT a.s.Rámcová kúpna zmluva-€ 14.02.201814.02.2018podrobnosti
SPP BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie-€ 07.02.201807.02.2018podrobnosti
SPP BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie-€ 07.02.201807.02.2018podrobnosti
ZMOSPríkazná zmluva č. NR/21/2017/PL-€ 02.02.201802.02.2018podrobnosti
ZMOSPríkazná zmluva č. NR/21/2017/EL-€ 02.02.201802.02.2018podrobnosti
ZMOSPríkazná zmluva č. NR/21/2017/POI-€ 12.01.201812.01.2018podrobnosti


späť