Zmluvy ::: 2017

Predchádzajúci rok | Nasledujúci rok

Zmluvná strana Názov zmluvy Suma Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
BERENDSENServisná zmluva - rohože-€ 13.12.201713.12.2017podrobnosti
Slovenská pošta, a. s.Zmluva o nájme nebytových priestorov-€ 09.12.201709.12.2017podrobnosti
Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-€ 09.12.201709.12.2017podrobnosti
Enviromentálny fondDODATOK č. 1 k Zmluve č. 124011 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou...-€ 05.12.201705.12.2017podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKOZmluva o dielo-€ 27.10.201727.10.2017podrobnosti
Enviromentálny fondZMLUVA č. 124011 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu ...49287,60€ 01.10.201701.10.2017podrobnosti
DAN - Daniel AndelZMLUVA O DIELO č. 2017/OZ12 Oplotenie parku v obci Žirany-€ 20.09.201730.11.2017podrobnosti
AB-STAV, s.r.o.Zmluva o dielo č.: 8/201748 495,36€ 07.09.201707.09.2017podrobnosti
Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva-€ 05.09.201705.09.2017podrobnosti
ZEH s.r.o.ŽIRANY - STAVEBNÉ ÚPRAVY V SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH BUDOVY OCÚ11190,01€ 05.09.201705.09.2017podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKOZmluva o dielo- € 18.07.201718.07.2017podrobnosti
Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva č. 158/POD-25/17-€ 06.07.201706.07.2017podrobnosti
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej RepublikyZáložná zmluva-€ 06.07.201706.07.2017podrobnosti
Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 248/2017- € 26.06.201726.06.2017podrobnosti
PLANTEX, s r.o.ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka KÚPNA ZMLUVA...-€ 19.06.201719.06.2017podrobnosti
Regionálny úrad verejného zdravotníctvaDohoda o podmienkach poskytnutia lab. analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu- € 05.06.201705.06.2017podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKOZmluva o dielo- € 26.05.201726.05.2017podrobnosti
DAN - Daniel AndelZMLUVA O DIELO Č.2017/OZ12 Telocvičňa pod holým nebom-€ 23.05.201731.07.2017podrobnosti
Obchodná akadémia Bolečkova 2 NitraZmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra-€ 22.05.201722.05.2017podrobnosti
Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účte-€ 09.05.201709.05.2017podrobnosti
DAN - Daniel AndelZMLUVA O DIELO Č.2017/OZ11 Oddychová zóna pri nájomných bytoch v obci Žirany-€ 01.05.201731.07.2017podrobnosti
Komunálna poisťovňa, a.s.Dodatok číslo 4 k poistnej zmluve číslo 4419004154-€ 13.04.201713.04.2017podrobnosti
Slovak Telekom, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-€ 30.03.201730.03.2017podrobnosti
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZÁMOCKOZmluva o dielo2180€ 13.03.201713.03.2017podrobnosti
GS Eurotherm s.r.o.Zmluva o zhotovení veci na zákazku-€ 01.03.201701.03.2017podrobnosti
Vodohospodárske stavby a.s.DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve č. 289/2015-€ 09.02.201709.02.2017podrobnosti
ŠEVT a.s.Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar-€ 01.02.201701.02.2017podrobnosti
TEAMS s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT-€ 23.01.201723.01.2017podrobnosti
Obec ŽiranyNájomné zmluvy-€ 18.01.201718.01.2017podrobnosti
RIGHT POWER, a.sDODATOK č. .3 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU NN1541016-€ 01.01.201731.12.2017podrobnosti


späť