Zmluvy ::: 2016

Predchádzajúci rok | Nasledujúci rok

Zmluvná strana Názov zmluvy Suma Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Štátny fond rozvoja bývaniaZáložná zmluva č. 400/2016-€ 24.11.201624.11.2016podrobnosti
Štátny fond rozvoja bývaniaZmluva o úvere511550€ 14.11.201614.11.2016podrobnosti
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov275450€ 14.11.201614.11.2016podrobnosti
DAN - Daniel AndelZMLUVA O DIELO-€ 02.11.201630.12.2016podrobnosti
Slovakia energy s.r.o.DODATOK č. 3 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU NN 15-€ 28.10.201628.10.2016podrobnosti
Mgr. Janette Czibulová - BEZTECHZmluva o poskytovaní služby v oblasti Ochrany pred požiarmi OPP-€ 03.10.201603.10.2016podrobnosti
Ing. Dagmar HorákováZmluva vykonaní audítorskej činnosti-€ 24.08.201624.08.2016podrobnosti
JA-BL-KO, s.r.o.ZMLUVA O DIELO č. Enviro 05-2016-€ 15.08.201615.08.2016podrobnosti
Regionálny úrad verejného zdravotníctvaDohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu-€ 12.08.201612.08.2016podrobnosti
Miloš Pajer - MIPAZMLUVA O DIELO - Rekonštrukcia vedenia verejného osvetlenia v obci Žirany-€ 06.07.201606.07.2016podrobnosti
Nitriansky samosprávny krajZmluva c. 286/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení...300€ 06.07.201606.07.2016podrobnosti
Lilium Aurum, s.r.oDAROVACIA ZMLUVA140€ 19.05.201619.05.2016podrobnosti
Dezider BedaDodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 10.02.2016-€ 14.04.201614.04.2016podrobnosti
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb-€ 14.04.201614.04.2016podrobnosti
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.DODATOK č. .2. K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY...-€ 11.04.201611.04.2016podrobnosti
Štefan Bélik a Veronika BélikováKúpna zmluva-€ 06.04.201606.04.2016podrobnosti
ENVI - PAK, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR02132016101-€ 29.03.201629.03.2016podrobnosti
Regionálny úrad verejného zdravotníctvaDohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu-€ 11.03.201611.03.2016podrobnosti
SPP BratislavaZmluva o dodávke plynu-€ 11.03.201611.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 05.03.201605.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 04.03.201604.03.2016podrobnosti
Slovak Telekom, a.s.Zmluva oposkytovaní verejných služieb-€ 04.03.201604.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 02.03.201602.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 02.03.201602.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 02.03.201602.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 02.03.201602.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 02.03.201602.03.2016podrobnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-€ 02.03.201602.03.2016podrobnosti
Ženský spevácky zbor ZOBORALJADohoda o poskytnutí dotácie-€ 12.02.201612.02.2016podrobnosti
Miestny spolok SČK ŽiranyDohoda o poskytnutí dotácie-€ 12.02.201612.02.2016podrobnosti
Dezider BedaKÚPNA ZMLUVA50€ 10.02.201610.02.2016podrobnosti
YVETA s.r.o.Nájomná zmluva15€ 01.02.201601.02.2016podrobnosti
Vodohospodárske stavby a.s.Kúpna zmluva č. 289/2015-€ 13.01.201613.01.2016podrobnosti
Podnik verejnoprospešných služieb Obce KolíňanyDodatok č. 1 k zmluve o realizácii výstavby a prevádzky čistiarne odpadových vôd a spoločnej kanaliz-€ 02.01.201602.01.2016podrobnosti


späť