Ostatné záväzky

Číslo Z min.r. S U Číslo ext. Suma Nedoplatok Dátum daň.povin. Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Meno/názov Variabilný symbol ZF PID dod/odb ZF
Číslo Z min.r. S U Číslo ext. Suma Nedoplatok Dátum daň.povin. Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Meno/názov Variabilný symbol ZF PID dod/odb ZF
DFO2015/01NZU0225.72026.11.201419.01.2015Èlenské 201500584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2015/02NZU0249.94010.12.201419.01.2015Poistenie majetku I.Q 201536557129Prvá Komunálna FinanènáNitra00
DFO2015/03NZU0220007.01.201507.01.2015Èlenské r. 20150034006656RVC NitraNitra00
DFO2015/04NZU023022.01.201522.01.2015Èlenské 201542206456Obèianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2015/05NZU0684027.01.201504.02.2015Èlenské 201537969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýèapy-Opatovce00
DFO2015/06NZU034.97002.02.201506.02.2015Poistenie PC-ZŠ 201531595545Komunálna poisovòaBratislava 100
DFO2015/07NZU068.4019.02.201519.02.2015Èlenské 201542120861Nitrianske združenie obcí ZMOSJelšovce00
DFO2015/08NZU0193.2019.02.201519.02.2015Èlenské 201534003584Regionálne združenie podzoborských obcíBranè00
DFO2015/09NVU02036.822036.8231.12.201527.02.2015Poplatok za odber pozemných vôd 201536022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešany00
DFO2015/10NZU0249.94003.03.201505.03.2015Poistenie majetku II.Q 201536557129Prvá Komunálna FinanènáNitra00
DFO2015/11NVU0688.5688.509.03.201509.03.2015Èlenské 201500611182Spoloèný obecný úradNitrianske Hrnèiarovce00
DFO2015/12NZU00.33010.03.201525.03.2015Vyúètovanie odberu podzem.vôd za rok 201436022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešany00
DFO2015/13NVU017917930.03.201530.03.2015Èlenské za roky 2012-152Združenie obcí ZOBORPodhorany00
DFO2015/14NVU0249.94249.9428.05.201504.06.2015Poistenie majetku III.Q/201536557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2015/15NZU0185020.07.201520.07.2015Poplatok - projektový manažér 201542206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2015/16NZU01193.14007.07.201506.08.2015Škoda - neoprávnený odber - dom smútku36361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava00
DFO2015/17NVU014214212.08.201531.08.2015Povinné zmluvné poistenie P 30735709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2015/18NVU0249.94249.9410.09.201514.09.2015Poistenie majetku IV.Q36557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2015/19NZU0197.1017.09.201518.09.2015Úrazové poistenie žiakov - ZŠ s MŠ00151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2015/20NZU030.4017.09.201518.09.2015Poistenie - krádež vecí žiakov - ZŠ00151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2015/21NZU017.5017.09.201518.09.2015Poistenie - krádež vecí žiakov - MŠ00151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2015/22NZU076.46006.10.201513.10.2015ZŠ- poistenie PC - 1.11.15 - 1.11.201631595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2015/23NZU0149.16012.10.201522.10.2015Povin. zmluv. poisť. P Partner 6.11.15 - 6.11.2016653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2015/24NZU0200022.10.201522.10.2015Spolufinancovanie projektu ISRU 2014-202042206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2015/25NZU014.71027.10.201527.10.2015Poistenie kamier - od X-XII/1531595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2016/1NZU0270.3001.01.201608.01.2016Poistenie majetku I.Q 201636557129Prvá Komunálna FinanènáNitra00
DFO2016/2NZU0224.9020.11.201508.01.2016Clenské 2016584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2016/3NZU0220007.01.201607.01.2016Èleské 201634006656RVC NitraNitra00
DFO2016/4NZU034.97001.03.201615.02.2016Poistenie PC - ZŠ31595545Komunálna poistovnaBratislava 100
DFO2016/5NZU028.99001.02.201615.02.2016I.polrok 2016 - koncesion.poplatok47232480Rozhlas a televízia SlovenskaBratislava00
DFO2016/6NVU02088.282088.2831.12.201629.02.2016Poplatok za odber podzem.vody - rok 201636022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Pieštany00
DFO2016/7NZU068.15029.02.201629.02.2016Clenské 201642120861Nitrianske združenie obcí ZMOSJelšovce00
DFO2016/8NZU0698.5029.02.201629.02.2016Clenské 2016611182Spolocný obecný úradNitrianske Hrnèiarovce00
DFO2016/9NVU0270.3270.315.03.201616.03.2016Poistenie majetku II.Q 201636557129Prvá Komunálna FinancnáNitra00
DFO2016/10NVU3087069.069.0618.03.201601.04.2016Vyúctovanie - odber podzemnej vody 201536022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešany00
DFO2016/11NZU045017.05.201617.05.2016Clenské 201610000002Združenie obcí ZOBORPodhorany00
DFO2016/12NZU023017.05.201617.05.2016Clenské 201642206456Obcianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2016/13NVU0270.3270.307.06.201615.06.2016Poistenie majetku III.Q 201636557129Prvá Komunálna FinancnáNitra00
DFO2016/14NZU0195.58019.07.201619.07.2016Členské 201634003584Regionálne združenie podzoborských obcíBranč00
DFO2016/15NZU027.84019.07.201619.07.2016II. polrok - kocesion.poplatok47232480Rozhlas a televízia SlovenskaBratislava00
DFO2016/16NZU0270.3014.09.201621.09.2016IV. Q - poistenie majetku36557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2016/17NZU0142008.11.201604.10.2016PZP - P 307 8.11.2016 -7.11.201735709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2016/18NZU076.46004.10.201610.10.2016ZŠ- poistenie PC - 1.11.16 - 1.11.201731595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2016/19NZU0177.1013.10.201613.10.2016Úraz.poist. - MŠ - do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/20NZU0126.5013.10.201613.10.2016Úraz.poist. - ZŠ - do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/21NZU036013.10.201613.10.2016Poist.-krádež vecí žiakov ZŠ do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/22NZU039.5013.10.201613.10.2016Poist.-krádež vecí žiakov MŠ do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/23NZU0155.04011.10.201620.10.2016PZP - Partner 6.11.16 - 6.11.17653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2017/17NZU0286.04025.5.20175.6.2017Poistenie majetku III.Q 2017 od 1.7.-30.9.201736557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2017/18NZU0693011.10.201622.8.2017Členské - 201637969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2017/19NVU0286.04286.048.9.201714.9.2017Poistenie majetku IV.Q 2017 od 1.9.-31.12.201736557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2017/20NVU01421429.9.201719.9.2017PZP 8.11.17 - 7.11.18 P30735709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2017/21NZU0683.5002.10.201706.10.20172017 - členské37969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2017/22NZU076.46003.10.201713.10.2017Poistenie PC - ZŠ 1.11.17 - 1.11.1831595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2017/23NZU068.2013.10.201713.10.2017Skupinové úraz.poist. MŠ151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/24NZU049013.10.201713.10.2017Poistenie - krádež vecí žiakov MŠ+ zamestnacov151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/25NZU0166.8013.10.201713.10.2017Skupinové úraz.poist. ZŠ+ zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/26NPU043.12-2.4813.10.201713.10.2017Poistenie - krádež vecí žiakov ZŠ151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/27NZU0161.16016.10.201702.11.2017PZP - Partner 6.11.2017-6.11.2018653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00