Vážení rodičia,  oznamujeme Vám , že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (škol...


Základom je informovanosť a dodržiavanie hygieny Koronavírus je na Slovensku, opatrnosť a rešpekt je preto na mieste. Neúčinkujú naň antibiotiká a overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Základom je dobrá info...


...


...


COOP Jednota SD predajňa v Žiranoch oznamuje našim občanom, že má dočasne zmenu otváracích hodín až do odvolania: Pondelok: 7:00 - 10:00Utorok: 7:00-13:30Streda: 7:00 - 13:30Štvrtok: 7:00 - 13:30Piatok: 7:00 - 13:30Sobota: 7:00 - 12:00N...


Skupina ôsmych poslancov Andraško, Bencz, Benczová, Bezányiová, Bezányi, Ochotnický, Sonkoly ,Pajer sa dohodla o spoločnom postupe v súvislosti so vzniknutou situáciou v záujme ochrany zdravia našich občanov a ...


Oznamujeme verejnosti, že kvôli opatreniam od dnešného dňa horný park a dolný park  / CVČ /  do odvolania budú zatvorené....


Oznamujeme našim občanom, že od dnešného dňa zberný dvor pri žel. stanici bude zatvorený až do odvolania....


Oznamujeme našim občanom, že kvôli opatreniam koronavírusu od dnešného dňa obecný úrad bude mať skrátené stránkové hodiny a to od 8.00 hod. do 11.00 hod. až do odvolania. Ak občania sa rozhodn&...


Výbor pozemkového spoločenstva SIRA oznamuje svojim členom, že v dôsledkukarantény (koronavírus COVID-19) sa zasadnutie zhromaždenia odkladá na neskoršítermín, ktorý bude členom včas oznámený. Ďakujem...


...


Obecný úrad v Žiranoch oznamuje občanom, že kvôli opatreniam koronavírusu / COVID-19 / dňa 13.03.2020 t.j. v piatok obecný úrad bude zatvorený. V súrnych prípadoch volať tel. č. 0903 203 979...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2020 do 18.3.2020. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov. Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el...


...


[zrušené] O novom termíne Vás budeme informovať.   P O Z V Á N K A Výbor pozemkového spoločenstva SIRA so sídlom v Žiranoch Vás týmto srdečne pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkovéh...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194  V Žiranoch, dňa 05.03.2020 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alexander Murka , nar.  19.05.1989, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu  bola  dňa  04.03.2020  doručená  doporučen&aac...


...


Staršie