Objednávky

Číslo objednávky Rok Číslo Stav Dátum prijatia Dátum vystavenia Dokedy dodať Dátum realizácie Predmet 1 Predmet 2 Predmet 3 Suma ID dod/odb RČ/IČO Meno/názov Kód strediska D/O Číslo externé Zmluva Podpísal-meno Podpísal-funkcia
Číslo objednávky Rok Číslo Stav Dátum prijatia Dátum vystavenia Dokedy dodať Dátum realizácie Predmet 1 Predmet 2 Predmet 3 Suma ID dod/odb RČ/IČO Meno/názov Kód strediska D/O Číslo externé Zmluva Podpísal-meno Podpísal-funkcia
02014/12201412N03.12.2014Objednávame u Vás vývoz odpadových vôd, fakturácia sa koná raz ročneku koncu roka0308706Attila Andrasko, firma ALITTA1O00Ing.Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/120151N020.1.2015Objednávam u Vás vytýčenie a vyhladanie úniku vodyna obecnom vodovode.0351036550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť1O00Beáta Balková
O2015/220152N021.1.2015Objednávam polohopisný a výškopisný plán na akciu:chodník a autobusové výbočisko pozdĺž cestyIII/06435 Žirany.Cena s dohodou: 650eur s DPH0369036720950GEO- PRE1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/320153N021.1.2015Objednávam si u Vás PD na ZŠ s MŠ v Žiranoch snázvom svietidiel v ZŠ s MŠ0370941645146E-PRO Ing. Georgína Cigáňová1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/420154N010.2.2015Objednávam u Vás geodetické zameranie predĺženiechodníka pozdĺž cesty III/06435 v Žiranoch ageodetické zameranie plánovaného trhoviska.600369036720950GEO- PRE1O00Ing.Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/520155N024.2.2015Objednávame u Vás opravu plynového kotla Destila.0370033396876Istra - Strapko Ivan1O00Beata Balkovapokladnicka
O2015/620156N024.3.201524.3.2015Objednávame u Vás merač rýchlosti RMR-30,predĺženákonzola,výstražný nápis:SPOMAL, Platba na dve splátky,1., 1000 eur s DPH, 2., 920 eur s DPH0371544618981Empemont Slovakia s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta
O2015/720157N024.3.2015Objednávame u Vás vypracovanie PD, vyhotovenieautobusového výbočiska a chodníka v centre obceŽirany. Cena s dohodou.390371247535890STAVPROS PLUS s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/820158N09.4.20159.4.20159.4.2015Objednávame u Vás revízie na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Z.z.314/2011o PO0342522680624Straka-kominárstvo1O00
O2015/920159N010.4.2015Objednávame u Vás zneškodnenie objemného odpadupodľa cenovej ponuky zo dňa 10.04.2015,druh odpadukat.č.20 03 070338236046221SITA SLOVENSKO1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/10201510N021.4.2015Objednávame u Vás odber a rozbor vzorky vody zverej.vodovodu obce Žirany a to jeden úplný aštyri minimálne. odb.miesta: ZŠ s MŠ, Obecný úrad0346917336031Regionálny úrad verej. zdravotníctva1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/11201511N023.4.2015Objednávame si u Vás služby v oblasti VO názovzákazky Autobusové výbočisko a chodník Obec Žirany250371847611570VOMA -VZ, s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/12201512N023.4.2015Objednávame si u Vás služby v oblasti VO názovzákazky, Porealizačné zameranie kanalizácie v obciŽirany250371847611570VOMA -VZ, s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/13201513N017.6.2015Objednávame u Vás vyspravovanie miestnychkomunikácií s technológiou T 5000. Cena s dohodou( 1 náplň 750 eur bez DPH )0354035960736Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/18201518N08.10.201500Objednávame u Vás aktualizáciu programu Školsk.jed. 4 na obdob.12 mesiacov.00348736182214Soft -GL s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/19201519N08.10.201500Objednávame u Vás elekt. sporák MORA ES 823 MWdo škols. jedálne.0282.9376535950226Internet Mall Slovakia, s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/20201520N014.10.201500podľa telefonického dohovoru objednávame u Vásdopravné značenie.00345335960825Regionálna správa a údržba ciest N.Zámky a.s.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/21201521N019.11.201500Objednávame u Vás zverejnenie inzerátu.000343635790253Petit Press1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2016/120161N011.2.201600Objednávame u Vás 1000 ks retro pohľadníc a1000 ks farebných pohľadníc v dohod. sume.00380846799737AD - Production s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta
O2016/220162N015.02.201600Objednávame u Vás opravu a stavebné práce na Dome služieb0345241819586DAN, Daniel Andel1O00Ing. Jozef Zsebistarosta obce
O2016/320163N008.03.201600Objednávame u Vás odber a rozbor vzorky vody zver. vodovodu obce Žirany a to tri minimálne a zaI. polrok. odb. miesta ZŠ s MŠ a Obecný úrad0346917336031Regionálny úrad verej. zdravotníctva1O00Beáta Balkováprac. OcÚ
O2016/420164N009.03.201600Objednávame u Vás revízie na vykurovacíchspotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Z.z.314/2011 o PO0342522680624Straka-kominárstvo1O00Balková Beátaprac. OcÚ
O2016/520165N010.03.201600Objednávame u Vás stavebné práce priceloobecnej kanalizácií a vodomerov.0345241819586DAN, Daniel Andel1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2016/620166N010.03.201600Objednávame u Vás vypracovanie projektuRekonštrukcia chodníkov a oplotenie parku, Žirany0371247535890STAVPROS PLUS s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
 
Zobraziť starú stránku s objednávkami