Dotazník

Vážení spoluobčania!

Obec Žirany pripravuje aktualizáciu svojho Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). PHSR je dokument, ktorý so sebou prinesie analýzu obce a určí oblasti do ktorých je potrebné v nasledovných rokoch investovať energiu a financie. Určuje smerovanie rozvoja obce v nasledujúcich rokoch.

Preto sa chceme opýtať hlavne Vás, jej obyvateľov, ako ste spokojní so životom vo Vašej obci a akým smerom by sa podľa Vás mal ďalší rozvoj obce uberať.

Prosíme o vyjadrenie Vášho názoru v dotazníku.

Stiahnuť dotazník


späť