Vianočný koncert 2018

Advent je čas, kedy sa pripravujeme na významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. V mnohých krajinách na svete sa Adventu nevenuje veľká pozornosť, lebo nedokáže priniesť komerčný úspech ako Vianoce. Treba len dúfať, že ľudia v západnom svete budú postupne unavení prebytkom a konzumom a znovu objavia pravý zmysel Adventu a Vianoc. S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie. V našej obci sa stalo tradíciou zorganizovanie Vianočného koncertu speváckych zborov. Členka nášho zboru a zároveň konferanciérka koncertu, Marianna Balková, vyslovila v závere koncertu túto vetu: „Milí diváci, dúfame, že sme Vám týmto koncertom na toto nedeľné poobedie priniesli do vašich sŕdc radosť a vianočnú náladu!“ Ja môžem dodať, že nielen na tento jediný deň, ale na celé toto predvianočné obdobie. Priniesli ste nám lásku, a to je v tomto uponáhľanom svete obrovské pozitívum.

Na koncerte vystúpili Spevácka skupina zo Štitár, Mieśaný spevácky zbor Ghymes z Jelenca, náš Ženský spevácky zbor Zoboralja a Miešaný spevácky zbor Gaudium z Komárna. Samozrejme, celý tento 80 minútový koncert sa niesol v znamení Vianoc. Všetky spevácke zbory podali vynikajúci výkon, za čo im zo srdca ďakujeme. Veď prispeli obrovskou mierou ku skrášleniu tohto predvianočného obdobia. Na tomto mieste zaželajme nášmu zbormajstrovi, dr. Viktorovi Simekovi, ešte veľa-veľa zdravia a entuziazmu do tejto jeho činnosti, nech ešte mnoho rokov vedie žiriansky spevácky zbor.

Na záver mi nedá, aby som nepovedal ešte niekoľko slov k vystúpeniu speváckeho zboru z Komárna. Musím sa priznať,že hneď tá ich prvá skladba na mňa zapôsobila tak hlboko, že sa mi tlačili slzy do očí. Bolo to proste nádherné. Ostatné skladby, hoci boli vianočné, sa niesli už v modernom duchu, čo malo veľký ohlas u publika.

Za tento nezabudnuteľný zážitok patrí organizátorom koncertu a všetkým účinkujúcim ešte raz jedno obrovské ďakujem.

Text: Jozef Szórad, foto: Jozef Bencz

Fotogaléria


späť